Articles tagged with: parenting

Parental Wisdom -Filipino Style
Posted in Pinoy Jokes, viral emails on 6 July 2010

Note: Forwarded viral email. Roughly translated in English by this site, Tataypepes.com. Para sa mga ulirang magulang at magiging magulang balang araw…. (Model for parents and would-be parents someday…) Hinding-hindi ko makakalimutan ang mga mumunti ngunit ginintuang butil na payo na nakuha ko sa aking mga magulang. (I will never forget the considerable but golden […]

Family Jokes: Relatives, Mom, Dad and kids!
Posted in Pinoy Jokes on 15 November 2008

Nasa Amerika na daw! Napansin nung Tiyo na yung kaniyang pamangkin na bagong salta sa America ay umiiyak sa tabi ng kaniyang nakatumbang bisikleta sa tabing daan. Tanong tuloy nung Tiyo, “Hijo, bakit ka umiiyak?” Sagot nung pamangkin, “Angkol, Angkol…” Madaling kinorek nung Tiyo yung kaniyang pamangkin, “Hijo, ikaw ay nasa America na. Hindi Angkol… […]


It's simple. ASK | Page copy protected against web site content infringement by Copyscape | We might say yes!
All rights reserved. 2008 | tataypepes.com | Concept by Jasmin Descalzo

Powered by WordPress | Entries (RSS) | Comments (RSS) | Arthemia theme by Michael Jubel