Home » Pinoy Jokes, viral emails

Parental Wisdom -Filipino Style

6 July 2010 No CommentEmail This Post Email This Post

Note: Forwarded viral email. Roughly translated in English by this site, Tataypepes.com.

Para sa mga ulirang magulang at magiging magulang balang araw….

(Model for parents and would-be parents someday…)

Hinding-hindi ko makakalimutan ang mga mumunti ngunit ginintuang butil na payo na nakuha ko sa aking mga magulang.

(I will never forget the considerable but golden nuggets of advice/wisdom that I learned from my parents. )

1. Si Inay, tinuruan niya ako [My mom taught me…] HOW TO APPRECIATE A JOB WELL DONE :

“Kung kayong dalawa ay magpapatayan, doon kayo sa labas! Mga leche kayo, kalilinis ko lang ng bahay.”

[If you two want to kill each other, do it outside! Damn it, I just got done cleaning the house!]

2. Natuto ako ng RELIGION kay Itay: [I learned RELIGION from my dad.]

“Kapag yang mantsa di natanggal sa carpet, magdasal ka na!”

[If the stain in that carpet doesn’t disappear, you better pray!]

3.Kay Inay ako natuto ng LOGIC : [My mom taught me LOGIC]

“Kaya ganyan, dahil sinabi ko.”

[That’s the way it is– because I said so!]

4. At kay Inay pa rin ako natuto ng MORE LOGIC: […and my mom taught me even more LOGIC]

“Pag ikaw nalaglag diyan sa bubong, ako lang mag-isa ang manonood ng sine.”

[If you fall from that roof, I will be watching the movie in the theater alone!]

5. Si Inay din ang nagturo sa akin kung ano ang ibig sabihin ng IRONY: [It was also mom who taught me the meaning of IRONY]

“Sige ngumalngal ka pa at bibigyan talaga kita ng iiyakan mo!”

[Go ahead, continue bawling and wailing and I will really give you something that will make you cry.]

6. Si Inay ang nagpaliwanag sa akin kung ano ang CONTORTIONISM: [My mom explained to me what CONTORTIONISM is]

“Tingnan mo nga yang dumi sa likod ng leeg mo, tingnan mo!!!”

[Won’t you look at that dirt on the back of your neck, look at it!!!]

7. Si Itay ang nagpaliwanag sa akin kung ano ang ibig sabihin ng STAMINA: [My dad explained to me what STAMINA means]

“Wag kang tatayo diyan hangga’t di mo nauubos lahat ng pagkain mo!”

[Don’t you stand up where you are until you finish all the food on your plate!“]

8. At si Inay ang nagturo sa amin kung ano ang WEATHER: […and it was Mom who taught us what WEATHER is]

“Lintek talaga kayo, ano ba itong kuwarto nyong magkapatid, parang dinaanan ng bagyo!”

[Darn it what a mess you and your brother/sister’s room is, like a storm passed it!]

9. Ganito ang paliwanag sa akin n i Inay tungkol sa CIRCLE OF LIFE: [This is how Mom explained to me about the CIRCLE OF LIFE]

“Malandi kang bata ka, iniluwal kita sa mundong ito, maari rin kitang alisin sa mundong ito.”

[*You flirty kid you, I put you to this world from my womb- I can make you disappear from this world.] (*needs better translation)

10. Kay Itay ako natuto kung ano ang BEHAVIOR MODIFICATION: [It was from Dad that I learned BEHAVIOR MODIFICATION]

“Tumigil ka nga diyan! Huwag kang umarte na parang Nanay mo!”

[You stop that! Do not act like your mother!]


11. Si Inay naman ang nagturo kung anong ibig sabihin ng GENETICS: [It was Mom who taught me what GENETICS means]

“Nagmana ka nga talaga sa ama mong walanghiya!”

[You really took after your shameless father!]

12. Si Inay naman ang nagpaliwanag sa amin kung anong ibig sabihin ng ENVY: [It was also Mom who taught me what ENVY means]

“Maraming mga batang ulila sa magulang. Di ba kayo nagpapasalamat at mayroon kayong magulang na tulad namin?”

[Many young orphans yearn for a parent. Are you not thankful you have parents like us?!]

13. Si Itay naman ang nagturo sa akin ng ANTICIPATION: [Dad taught me ANTICIPATION]

“Sige kang bata ka, hintayin mong makarating tayo sa bahay!”

[You’ll see you little brat, just you wait until we get home!]

14. At si Itay pa rin ang nagturo kay Kuya kung anong ibig sabihin ng RECEIVING: [And it was Dad who taught my older brother what RECEIVING means]

“Uupakan kita pagdating natin sa bahay!”

[I’ll beat the crap out of you when we get home!]

15. At si Itay pa rin ang nagturo kay Kuya kung anong ibig sabihin ng DETERMINATION: [It was Dad who taught my older brother what DETERMINATION is]

“Hanapin mo yung pinahahanap ko sa iyo, pag di mo nahanap, makikita mo!”

[Find the thing that I asked you to find. If you don’t find it, you’ll see!!]

16. Si Inay naman ang nagturo sa akin kung ano ang HUMOR: [Mom taught me HUMOR]

“Kapag naputol yang mga paa mo ng pinaglalaruan mong lawnmower, wag na wag kang tatakbo sa akin at lulumpuhin kita!”

[When you break your foot playing with the lawnmower, don’t you come running to me or I’ll cut your legs off you! ]

17. At ang pinakamahalaga sa lahat, natutunan ko kina Inay at Itay kung ano ang JUSTICE: [And the most valuable lesson of all I learned from Mom and Dad- waht JUSTICE meant.]


“Balang araw magkakaroon ka rin ng anak… tiyak magiging katulad mo at magiging sakit din sa ulo!”

[One day you’ll see, you’ll have your own kid… I guarantee it– it will turn out like you and will also be a pain in the head!]

Leave your response!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.

It's simple. ASK | Page copy protected against web site content infringement by Copyscape | We might say yes!
All rights reserved. 2008 | tataypepes.com | Concept by Jasmin Descalzo

Powered by WordPress | Entries (RSS) | Comments (RSS) | Arthemia theme by Michael Jubel